logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
VEG Heerde- wij zijn verbonden
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeTijdens de 1e zondag van de lijdenstijd was er een bijzonder gebed/ lied te zien in de dienst. Leden van de gemeente maakten samen 'VEG Heerde- wij zijn verbonden'. Ook nu mogen we weten dat we door de Heer verbonden zijn, ook al kunnen we niet samenkomen. In die verbinding gaan we samen op weg naar Pasen. Via 'lees verder' is de link naar dit lied te vinden om het nog een keer terug te kijken.

Lees verderVeertigdagentijd 2021- Ik ben er voor jou
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe veertigdagentijd is begonnen. Een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Het thema van dit jaar is 'Ik ben er voor jou'. We staan in deze periode stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. En zeker mogen we in deze Covid-19 periode dit zelf ook in de praktijk brengen door er te zijn voor anderen. Het goede doel dat gekoppeld is aan deze periode is de bouw van een gezondheidscentrum in Angola.

Lees verderDIENSTEN VOORLOPIG WEER ALLEEN ONLINE TE VOLGEN
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeNaar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en het advies van het Interkerkelijk Contact Overheidszaken heeft de kerkenraad besloten met ingang van heden alle kerkdiensten uitsluitend online te houden en het fysiek bezoeken van de kerk niet mogelijk is. Ook alle andere acitiviteiten en vergaderingen in ons kerkgebouw zijn in ieder geval tot nadere aankondiging afgelast. De diensten en sommige activiteiten zijn online te volgen via tv.vegheerde.nl.

Lees verderDiensten archief
28 februari
Ochtenddienst

2e zondag lijdenstijd.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
28 februari
Avonddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 februari
Ochtenddienst

1e Zondag lijdenstijd. De dienst wordt uitgezonden via Radio 794.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 februari
Avonddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
14 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
14 februari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 februari
Ochtenddienst

Zondag van het Werelddiaconaat

dienst achteraf bekijken/ beluiseren
07 februari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L. (Missionair Op Locatie)?'

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 januari
Ochtenddienst

Dienst ter gelegenheid van het 40 jarig ambtsjubileum van ds. Weststrate.

dienstachteraf bekijken (deel 1)

dienst achteraf bekijken (deel 2)
31 januari
Avonddienst

Gezins- en jeugddienst. Let op: begint om 16.00 uur!

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

IN VERBAND MET DE CORONA- RICHLIJNEN ZIJN DE DIENSTEN DE KOMENDE PERIODE UITSLUITEND ONLINE TE VOLGEN VIA http://TV.VEGHEERDE.NL. ALLE OVERIGE ACTIVITEITEN ZIJN IN IEDER GEVAL TOT 5-4-2021 AFGELAST OF VINDEN ONLINE PLAATS. 

ALS ER BEHOEFTE IS AAN CONTACT IN DEZE TIJD KAN DAT VIA HET PASTORAAL MELDPUNT, SECRETARIS OF WIJKOUDERLING. OOK IS DIT MOGELIJK VIA HET CONTACTFORMULIER

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2021- bij de maand maart

Kijk naar de vogels: de Ooievaar

‘De Ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer’ (Jeremia 8; 7)

De Ooievaar. Wie kent deze vogel niet. Zelfs als je de vogel nog nooit in het wild gezien hebt dan is deze toch wel bekend van geboortekaartjes.  De Ooievaar was in Nederland midden jaren ’70 van de vorige eeuw zo goed als verdwenen. Door een reddingsprogramma met ooievaarsstations (o.a. bij Meppel en Gorssel) kon voorkomen worden dat deze soort als broedvogel in Nederland verdween. En met succes. In 2019 waren er weer circa 1125-1225 broedparen in ons land. Langs de IJssel kom je ze altijd wel tegen. Op 1 van de vele nestpalen, nesten op schoorstenen en daken en inmiddels steeds meer ook in bomen, hun natuurlijke nestplaats.

Ooievaars zijn trekvogels. In maart/ april komen ze uit hun overwinteringsgebieden en in september/ oktober vertrekt het grootste deel weer. Maar er blijven ook steeds meer Ooievaars de winter in ons land. Door de zachte winters is er blijkbaar geen behoefte meer om weg te trekken.

In Israël is de Ooievaar ook bekend. Dit komt ook omdat Israël op een belangrijke trekroute ligt waar in het voor- en najaar grote groepen Ooievaars langskomen. Naast onze witte Ooievaar komt daar ook zijn neefje de Zwarte Ooievaar langs. Een soort die een enkele keer ook in Nederland te zien is.

In het najaar verzamelen de Ooievaars zich in Nederland voordat ze in groepen wegtrekken. Maar in het voorjaar zijn ze er opeens. De ene dag is het nest onbezet en de volgende dag staat er een Ooievaar (het mannetje) op het nest. Deze wordt circa een week later gevolgd door het vrouwtje. De Ooievaar kent dus zijn tijd van de trek zoals Jeremia schrijft. En je kunt in het voorjaar uitzien naar de terugkomst van de Ooievaar op het nest. Je kunt dit verwachten, maar weet nooit precies wanneer de vogel weer terug is.

Het vers uit Jeremia brengt voor ons ook een vraag of wij de tijd kennen. Of misschien moet je zeggen herkennen. Niet de tijd van de trek. Maar de tijd van uitzien naar de komst van de Here Jezus. Want zoals de Ooievaar van de ene op de andere dag weer terug is, zo zal ook de komst van de Here Jezus zijn. Wanneer dat is weten we niet. De Here Jezus zegt het zelf in Mattheus 36: ‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het’.

We kunnen dus niet het moment kennen dat de Heer terugkomt. Maar wel staan er in de Bijbel genoeg tekenen waaraan we de tijd kunnen herkennen en Zijn voetstappen kunnen horen. Zodat we rekening kunnen houden met die dag. Waar we ook in deze periode voor Pasen in verwachting naar uit mogen kijken.

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

(Opwekking 818)

Matthijs Bootsma

Komende week:
04
mannenavond 40dagen tijd
Online
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkdienst
Internet: tv.vegheerde.nl
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Internet: tv.vegheerde.nl
Aanvang: 19:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.