logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Parkeerproblemen bij de kerk
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeI.v.m. de nasleep van een brand op het gemeentekantoor, is het parkeerterrein achter de kerk (bij het gemeentehusi) voorlopig niet beschikbaar. Om overlast in de straten rond de kerk tegen te gaan wordt u verzocht te parkeren: - Op het parkeerterrein van de Plus aan de Brandstraat - Op de parkeerstroken langs de Eperweg Bij doordeweekse activiteiten kan niet geparkeerd worden op het parkeerterrein van de Plus, maar wel langs de Eperweg.

Lees verderJaarthema "Hoop & Vertrouwen"
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeHet seizoen 2016- 2017 is ons jaarthema "Hoop & Vertrouwen". Een thema waar we weer mee aan de slag kunnen. In een wereld waar veel mensen de hoop verliezen en het wantrouwen groeit, gaan we op zoek naar hoop & vertrouwen. De symbolen van ‘anker’ en ‘regenboog’ zijn daarbij behulpzaam. Deze kwamen ook voor in het mooie bloemstuk dat op zondag 11 september voor in de kerk stond. Een regenboog van bloemen, een anker van groene klimop, het houten kruis en een hart van rode rozen.

Lees verderEerstvolgende FEBE bijeenkomst
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe zomer is zo goed als voorbij. De scholen zijn weer begonnen en dus komen wij, FEBE-vrouwen, ook langzaam weer in ons ritme. Hoogste tijd om weer even met elkaar bij te praten! Dat doen we tijdens de After Summer Party, op 30 september vanaf 19:30 uur.

Lees verderDiensten archief
25 september
Ochtenddienst

Doopdienst. In deze dienst zullen Lissa Houtman, Levi Hendrikse en Mairon Hendriks het teken van de Heilige Doop ontvangen.
25 september
Avonddienst

Eerste God and You(th) dienst van dit seizoen. Met muzikale medewerking van Seven.
18 september
Ochtenddienst

Zingen: ELB 426: 1 en 2

Zingen: ELB 356: 1 en 2

Mededelingen kerkenraad

Zingen: EL 217

Begroeting en onze hulp

Zingen: NLB 122:1

Gebed

Schermlied: Heb de Here lief https://www.youtube.com/watch?v=hm_lbgpqq5Q

Schriftlezing: Lucas 16: 19-31

Zingen: NLB 718: 1 en 3

Schriftlezing: Matt. 5: 1-15

Zingen: NLB 321: 1,2,4,5 en 7

Verkondiging

Zingen: NLB 838: 1-3

Dankzegging

collecte

Zingen: NLB 428

Zegen

Zingen: ELB 393: 1 en 2
18 september
Avonddienst

Zingen: ELB 413 (lichtstad)

Zingen: ELB 411 (jezus leeft)

Welkom

Aanvangslied: ELB 10 (create in me)

Votum en groet

Zingen: Lied NLB psalm 103:3,5

Gebed

Zingen: Lied NLB 675 (geest van hierboven)

Bijbellezing Filippenzen 3:1-16

Zingen: Lied ELB 218 (samen in de naam)

Overdenking

Zingen: Lied NLB 834 (vernieuw gij mij)

Gebeden

Collecten

Zingen: Lied NLB 416:1,2,3,4 (Ga met God)

Zegen

Zingen: ELB 382 (heer uw licht en uw liefde schijnen)

 
11 september
Ochtenddienst

Startzondag. In deze dienst worden de 12- jarigen welkom geheten. Na afloop van de dienst is er een gezellig programma voor jong en oud bij de Schaapskooi aan de Elburgerweg.
11 september
Avonddienst

Eerste Heerde zingt op zondag dienst van dit seizoen. Deze vindt plaats in en bij de Schaapskooi in Heerde aan de Elburgerweg.

Let op: aanvangstijd 15.00 uur!
04 september
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 2.
04 september
Avonddienst

Viering Maaltijd van de Heer. Dienst in de serie "lied van herkenning".
28 augustus
Ochtenddienst

Bevestgingsdienst. In deze dienst worden Christiaan Hoogers en Richard van de Streek bevestigd in het ambt van respectievelijk jeugdouderling en diaken.

Deze dienst wordt ook uitgezonden via Radio 794.
28 augustus
Avonddienst

9e en laatste ZomerAvondZang van dit seizoen. Er is muzikale medewerking van Christiaan Hoogers. Na afloop van de dienst drinken we koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maand september

Godsnamen in de bijbel:  THEOS

Dit keer valt er niet zoveel uit te leggen.

Het lijkt waarschijnlijk dat het Griekse woord theos, meervoud theoi, afgeleid is van het werkwoord 'theô' dat rennen van de juiste loopbaan betekent en vooral een doelgerichte beweging aangeeft.

Deze Griekse naam voor God is gelijkwaardig aan de Hebreeuwse Godsnaam Elohim en komt zo'n 1000 maal in het Nieuwe Testament voor.

In het Nieuwe Testament worden de drie personen van de goddelijke Drie-eenheid alle God, (Theos) genoemd.

De Vader is God: Johannes 20,17; 2 Petrus 1,17.
De Zoon is God: Johannes 1,1, Romeinen 9,5.
De Heilige Geest is God: Lucas 1,31-35; 1 Korintiërs 12,4-6.; Efeziërs 4,30.

In het Grieks, de taal waarin het NT is geschreven, komen we de Hebreeuwse  Godsnaam niet tegen, maar wordt in alle gevallen naast het woord theos (God) het woord kyrios (Heer) gebruikt.

Heel opmerkelijk is het wel, dat wanneer er oudtestamentische teksten in het NT worden aangehaald, waarbij deze teksten oorspronkelijk wel de Godsnaam (JHWH) bevatten, ze deze naam niet overnemen maar vertalen met theos of kyrios. Wat kan hiervoor de verklaring zijn?

De schrijvers van het NT hebben gebruik gemaakt van de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het OT. De vertalers van de Septuaginta stonden voor hetzelfde probleem als de latere vertalers: Hoe vertaal je Gods Naam? In de Septuaginta heeft men er voor gekozen om die Naam te vervangen door een taaleigen woord.
Paulus werd uitgezonden naar de heidenen, in het bijzonder naar hen die Grieks spraken.

Zijn werk strekte zich uit over de gehele Grieks sprekende wereld. Hoe legde Paulus aan Griekse bekeerlingen uit wie de Vader was en wie de Zoon? Welke namen gebruikte hij met betrekking tot de Schepper? Het antwoord is, dat hij Griekse woorden gebruikte voor ’God’, ’Heer’, ’Christus’, het ’Woord’ en ’Jezus’. Dat werd het Griekse woord theos.

Gods eigen Naam JHWH te vertaalde hij met het Griekse woord kyrios dat ’Heer’ betekent.

Deze twee Griekse woorden – theos en kyrios – worden vele malen in de evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament aangetroffen, o.a. in de woorden van Jezus zelf!

Er bestaat geen enkel nieuwtestamentisch manuscript dat de gedachte ondersteunt dat de apostelen Hebreeuwse namen gebruikten voor God in hun gesprekken met de Grieken.

J.M. Weststrate

Komende week:
27
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Nevendienst vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:15 uur.

vergadering FEBE
Onderkomen
Aanvang: 20:15 uur.

Over Geloven Gesproken
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

FEBE
Onderkomen
Aanvang: 18:30 uur.

15+ Basement-café
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Christy-kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkenraad (GKR)
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.