logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Heerde zingt op Zondag 11 december met Martin Vermeer
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 11 december weer een Heerde-zingt-op-zondagdienst. Aan deze dienst zal de zanger/tenor Martin Vermeer onder begeleiding van pianist/organist Wilbert Magré zijn muzikale medewerking verlenen. < > < >In deze dienst zal het gaan over Debora die ‘een hoopvolle taak’ heeft. Dit is onderdeel van het jaarthema van de Heerde zingt-op-zondag-diensten dat luidt: ‘Vrouwen met Hoop & Vertrouwen’. Mede door middel van een filmpje zal het thema verduidelijkt worden. De dienst begint om 19.00 uur. < > < >

Lees verderDiensten archief
04 december
Ochtenddienst

2e advent, koffie drinken na de dienst verzorgd door wijk 10
04 december
Avonddienst

Lied van herkenning. Themadiens in het kader van de tekenen der tijden.
02 december
Avonddienst

Afscheidsdienst van zr. D. Brink- Verburg. 

Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
27 november
Ochtenddienst

1e advent
27 november
Avonddienst

God and You(th) dienst. Er is muzikale medewerking van Devote uit Apeldoorn.
20 november
Ochtenddienst

Herdenking overledenen. Met medewerking van het projectkoor.
20 november
Avonddienst


13 november
Ochtenddienst


13 november
Avonddienst

Heerde zingt op zondag. Het koor Tuum Est uit Veessen komt met en voor ons zingen.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maand december

Godsnamen in de bijbel:  IMMANUËL

Immanuel, ook wel Emmanuel of Imanu'el  betekent ‘God (is) met ons’. Het is een in de Bijbel voorkomende naam, genoemd in het Oude Testament, in Jesaja 7,14 en 8,8. In het Nieuwe Testament wordt in Matteüs 1,23 de tekst uit Jesaja 7,14 geciteerd als voorzegging van de komst van de Messias, in het bijzonder in de persoon van Jezus.

De passages uit Jesaja vormen de verwijzing naar een kind, geboren in de regeerperiode van koning Achaz. Gedacht wordt aan Achaz' zoon en opvolger koning Hizkia of aan een zoon van Jesaja zelf.

Jesaja profeteert op het moment dat de koning van Aram (Assyrië) samen met de koning van het tienstammenrijk Israël ten strijde trekt tegen Juda. Jeruzalem wordt belegerd, maar ze kunnen de stad niet innemen. De koning van Juda, Achaz, mag een teken van de Here vragen, maar met veel vertoon van vroomheid doet hij het niet. Dan geeft de Here zelf een teken: er is een jonge vrouw in verwachting. Zij zal dat kind Immanuël noemen.

De omstandigheden waarin Immanuel opgroeit lijken niet bepaald hoopgevend. Maar in Jesaja 8 zien we dat, als de vijandelijke legers over Juda heen spoelen, juist God bij Juda en zijn koning is. Wat dit betekent vinden we, in een ander verband, duidelijk uitgelegd in 2 Kronieken 1,12a:

‘En zie, bij ons (immanu) gaat God aan de spits’. God gaat als de eigenlijke legeraanvoerder voorop – letterlijk staat er: aan het hoofd – en strijdt zelf voor Jeruzalem.

Mattheüs haalt de profetie van Jesaja aan bij de geboorte van Jezus: ‘Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven’ .
In Mattheüs 1 wordt duidelijk gemaakt waarom dit Messiaanse kind Jezus genoemd moet worden: ‘geef Hem de naam Jezus, WANT Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden." (vs. 21)
De naam Jezus betekent (net als Jesaja): de HERE is heil/redding.
De komst van Jezus betekent: de HERE redt Zijn volk, met andere woorden: God is met ons.

De naam Jezus is de Griekse versie het Hebreeuwse ‘Jehoshua’ of (de verkorte vorm) ‘Joshua’ en betekent: JaHWeH (HERE) is redding.
‘Jezus’ is de Naam van Hem, die wij in het Oude Testament kennen als de HERE. Hij is de Ik-ben’.

God heeft Zich in de Bijbel met deze Naam bekendgemaakt. En zoals dat meestal het geval is met namen in de Bijbel, drukt ook deze Naam het wezen van de Persoon uit.

Tijdens Zijn eerste komst werd de Messias verworpen en voor velen was Hij een struikelblok. Ook daarvan sprak de Messiaanse profetie in Jesaja 7 tot 9.Later horen wij Simeon hetzelfde zeggen als hij het Kind Jezus in zijn armen houdt: ‘...mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken... Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt...(Luc.2,29-35) Pas in de toekomst, als Jezus terugkeert, zal Hij boven alle twijfel verheven zijn! Dan zal Israël weten, dat Hij de Redder is: God met ons!

Alle volkeren zullen ontdekken, dat Hij de HERE is, de Aanwezige die te midden van de volken wil wonen.

J.M. Weststrate

 

Komende week:
07
Praatavond
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

kersttoneel
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

uitdelen kerstkrant
Bovenzaal
Aanvang: 18:00 uur.

uitdelen kerstkrant
Bovenzaal
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

kersttoneel
Bovenzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Vrouwenkring
Bovenzaal
Aanvang: 09:00 uur.


Achterkamer
Aanvang: 09:00 uur.


Huiskamer
Aanvang: 16:00 uur.

overleg mbt Kerstactiviteiten
Huiskamer
Aanvang: 16:00 uur.

Christy-kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Crosspoint + Time-out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkenraad (GKR)
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichtus
Kerkzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Kerstviering ouderen met vrouwenkring
Bovenzaal
Aanvang: 15:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.