logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
God and You(th) op 26 maart: Music in the air!
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeZondag 26 maart is er weer een God & You(th) avond. Deze avond zullen Efron en Iris de muzikale medewerking verlenen. Het thema van deze avond is muziek! Dit thema is door de jeugd bedacht en we gaan dit thema van verschillende kanten bekijken. Want wat zegt de Bijbel over muziek? En naar welke muziek mag je wel of juist niet luisteren? En wat kan muziek voor je betekenen? Tijdens deze avond zal hierop dieper worden ingegaan. De dienst begint om 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
19 maart
Ochtenddienst


19 maart
Avonddienst


12 maart
Ochtenddienst


12 maart
Avonddienst

Heerde zingt op zondag. Het koor "Ichthus" uit Heerde komt met en voor ons zingen.
08 maart
Avonddienst

Biddag voor Gewas en Arbeid
05 maart
Ochtenddienst

1e zondag in de lijdenstijd, viering Maaltijd van de Heer.
05 maart
Avonddienst

Lied van herkenning. Ook is het een dienst in de serie "De Tekenen der tijden".
26 februari
Ochtenddienst


26 februari
Avonddienst

God and You(th) dienst met musicale medewerking van Joy uit Den Ham. De dienst is mede voorbereid door de jongeren van Crosspoint en zij zullen ook meewerken aan de dienst.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maand maart

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: JOHN WYCLIFF

John Wycliff (Yorkshire 1330 – Leicestershire 1384) was een Engelse kerkhervormer. Als professor in de theologie aan de universiteit van Oxford wilde hij de wijsbegeerte terugbrengen tot de Bijbel en de kerkvaders. Hij wordt vooral herinnerd als de hervormer die stelde dat mensen zonder tussenkomst van priesters hun geloof mochten belijden, met de Bijbel als gids en richtlijn. Evenmin waren er priesters nodig om zonden te vergeven.

Hij maakte onderscheid tussen de eeuwige kerk en haar aardse gestalte. De aardse kerk mocht volgens hem geen bezit hebben. De goederen die zij bezat, diende zij terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren. Dat bezorgde Wycliff veel steun van de Engelse adel. De kerk bestond volgens hem uit door God uitverkorenen. De aardse kerk als instituut had geen invloed op deze uitverkiezing en zij kon dan ook niet via haar priesters en andere geestelijken het heil bemiddelen aan de mensen. Daarom keerde Wycliff zich tegen de kerkorganisatie, tegen de religieuze orden en tegen de positie van de paus als hoofd van de kerk. Ook bestreed hij de pretentie van de paus dat deze alle wereldlijke macht bezat en dat de vorsten aan hem ondergeschikt waren. Voor hem was de paus de verpersoonlijking van de antichrist. Ook op de aflaathandel had hij, net als later Maarten Luther, scherpe kritiek.

Hij wees de opvatting van de transsubstantiatie af, die stelt dat bij de viering van de eucharistie brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus door de consecratie door een gewijd priester. Deze opvattingen riepen een felle reactie op van de kerkelijke leiders. Wycliff werd uit Oxford verbannen en op een synode in 1382 te Londen werd hij tot de doodstraf veroordeeld. Machtige vrienden voorkwamen de uitvoering van het vonnis. Maar de arm van de kerk reikte ver. Postuum werd zijn lichaam toch nog opgegraven en verbrand, om daarmee Wycliff alsnog te veroordelen, zoals door het concilie van Konstantz(1414-1418) was gebeurd. Na Wycliffs dood zijn de Lollards in zijn geest verdergegaan met het preken in de volkstaal.

Wycliffs opvattingen over met name de ambten en de wereldlijke macht van de kerk hadden grote invloed op het denken van de  Boheemse theoloog Johannes Hus. Deze deelde echter niet Wycliff's visie op de eucharistie. Omdat de Bijbel voor Wycliff de enige norm voor de waarheid was, vertaalde hij (met anderen) deze in het Engels. Heden ten dage is er een Bijbelgenootschap naar hem vernoemd.

J.M. Weststrate

Komende week:
25
15- Basement-café
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Christy-kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Kerkkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Bovenzaal
Aanvang: 19:45 uur.

Over Geloven Gesproken
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kamp 2017
Parkeerterrein achter de kerk
Aanvang: 18:30 uur.

Kamp 2017
De Langenberg, Rijssen
Aanvang: 08:00 uur.

Kamp 2017
Parkeerterrein achter de kerk
Aanvang: 09:15 uur.

Basementcafé 15plus 15 min
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.