logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Ik ben toe aan een feestje!- 29 april
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeWe hebben Koningsdag gevierd. Heel het land stond in het teken van feest. We vieren onze verbondenheid in het land. De koning is daarbij een centrale figuur.

Ben jij ook toe aan een feestje? Maar dan graag een feestje dat langer duurt dan 1 dag! Dat komt goed uit. In de kerk vieren we elke zondag feest. Omdat we niet willen vergeten dat het leven het won van de dood, het licht de duisternis verdreef. Daarom komen we samen, zo verschillend als we zijn. We weten ons verbonden en we vieren feest.
’t is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Lees verderGod and You(th) 30 april: Vrijheid blijheid!
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 30 april een God & You(th) avond. Deze avond zal Nathalie Booij de muzikale medewerking verlenen. Het thema van deze avond is vrijheid! We gaan het thema eens van verschillende kanten bekijken. Want hoe vrij waren de mensen in de tijd van de Bijbel? Voelen wij onszelf vrij in deze tijd waarin we nu leven? En hoe vrij zijn wij als Christenen, hoe vrij mogen wij zijn? Tijdens deze avond zal hierop dieper worden ingegaan. De dienst begint om 19.00 uur.

Lees verder4-mei samenkomst in de Johanneskerk
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeNaar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Dit jaar gaan Ds. H. Diermanse en Ds. J.M. Weststrate voor in een dienst met als thema: Geef vrijheid door: “De kracht van het persoonlijk verhaal”! Dit is het jaarthema gekozen door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er is samenzang, een korte meditatie en Marga Franken, mezzo-sopraan verleent muzikale medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Daan Dekker. Het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van politieke partijen en diverse instanties hebben de goede gewoonte deze samenkomst bij te wonen en na afloop in stoet te lopen naar het monument bij het raadhuis voor de herdenkingsplechtigheid. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en de herdenking.

Lees verderDe nieuwe paaskaars
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeTijdens de dienst op stille zaterdag is de nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen. Dit jaar is gekozen voor een kaars met de versiering duif/ regenboog. Een vredesduif boven de regenboog, het teken van hoop. Op de foto de kaars met het bloemstuk van de Paasmorgen.

Lees verderDiensten archief
23 april
Ochtenddienst


23 april
Avonddienst


16 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Met muzikale medewerking van Wilma Knip uit Almere.
16 april
Avonddienst

Heerde zingt op Paaszondag. Marleen en Marieke Regterschot komen met en voor ons zingen.
15 april
Avonddienst

Stille zaterdag, PaasAvondZang. Er is medewerking van het projectkoor.
14 april
Avonddienst

Goede vrijdag. We lezen uit het Mattheus evangelie en zingen hier passende liederen bij.
13 april
Avonddienst

Witte donderdag, viering maaltijd van de Heer
09 april
Ochtenddienst

Palmpasen, 6e zondag lijdenstijd
09 april
Avonddienst

Sing-in. Voorbereid door de 40dagen commissie en met begeleiding van Gospelband Seven.
02 april
Ochtenddienst

5e zondag van de lijdenstijd. Er is koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 4.
02 april
Avonddienst

Themadienst "lied van herkenning".
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2017- Bij de maand april

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: JOHANNES HUS

Johannes Hus (1369-1415) werd geboren in het Boheese gehucht Husinec aan de grens met Beieren. Toen hij op 16-jarige leeftijd ging studeren in Praag, maakte hij een academische bliksemcarrière. Op z'n 29e werd hij rector magnificus van de universiteit van Praag. Hus leefde in de periode voor de boekdrukkunst, en perkament was duur. Het scheelde ruimte en dus geld om š te kunnen schrijven in plaats van sh, of đ in plaats van dzj. In deze Tsjechische spelling heeft Hus een volledige Bijbelvertaling verzorgd.

Hus leeft ook voort als strijder van de Tsjechische zaak tegen de Duitsers. Vanaf 1200 vestigde een voortdurende stroom Duitstalige economische migranten zich in Bohemen, iets waartegen de oorspronkelijke Tsjechisch-sprekende bevolking steeds meer protesteerde. Hus was een prominent vertolker van dit gevoel. Zo vond hij bijvoorbeeld dat kinderen uit gemengde huwelijken Tsjechisch moesten spreken. Als rector magnificus nationaliseerde hij de Universiteit van Praag.

Hus legde in 1398 de priestergelofte af en ging vanaf 1402 preken in de kapel van Bethlehem. Hij bleek een charismatische persoonlijkheid, die hoog en laag wist te boeien, mede ook omdat hij er bewust voor koos om in het Tsjechisch te preken. Koningin Sophia maakte hem hofkapelaan. Hus was kritisch op misstanden binnen de Katholieke Kerk. De belangrijkste grieven die Hus aan de kaak stelde, waren de wijdverbreide simonie (koop of uitruil van ambten), corruptie, de handel in relieken en aflaten.

Hus' kritiek op de toestand van de geestelijkheid in Bohemen kwam op een moment dat de Katholieke Kerk zich in zwaar weer bevond. De Romeinse Curie was in 1303 onder dwang naar Avignon verhuisd, en een heftige ruzie onder kardinalen mondde 1378 uit in het grote Westers Schisma, toen twee pausen werden gekozen, één in Rome en één in Avignon. De ene helft van Europa volgde Avignon (Frankrijk en enkele Duitse staten), de andere Rome (onder meer Engeland en Bohemen). Om geld te genereren voor kruistochten tegen elkaar, verkochten beide pausen ambten tegen de hoogst biedende, en aflaten aan het volk. De kritiek op de kerkelijke hiërarchie nam navenant toe. In Bohemen werd de paus regelmatig voor de antichrist uitgemaakt, de pauselijke Curie in Rome noemden zij de Synagoge van Satan. Maar ook uit academische kring kwam fundamentele  kritiek, in de eerste plaats verwoord door Hus.

De kritiek die Hus leverde, was diepgaand beïnvloed door de Engelsman John Wycliff die professor en kerkhervormer was en zei dat Gods woord het best in de volkstaal verkondigd kon worden. Centraal in Wycliffs theologie stond het geloof in een ‘heilige universele kerk’ die los stond van de Katholieke Kerk, predestinatie, de verwerping van het gezag van priesters en verwerping van de autoriteit van de paus, met name diens wereldlijke ambities (bijvoorbeeld de Inquisitie).

Bij het Tsjechische publiek sloegen de denkbeelden van Wycliff aan en Hus speelde hierin de rol van popularisator. In 1409 werd Hus geëxcommuniceerd, maar ingrijpender was de dwingende banvloek in 1412. Bewoners van Praag en omstreken werd opgedragen om Hus overal te mijden, hem vlees en drinken te onthouden, niets van hem te kopen of aan hem te verkopen, hem alle gastvrijheid te weigeren. Hus heeft Praag verlaten maar bleef preken en kwam ook geregeld terug.

Het Concilie van Konstanz (1414-1418) was een van de scharnierpunten uit de katholieke geschiedenis. Hus kwam in oktober 1414 aan in Konstanz. Toen de paus daar arriveerde, liet hij Hus gevangenzetten. Een tribunaal van godgeleerden bestudeerde nauwgezet alle geschriften van Hus, legde hem vervolgens een lijst met tientallen punten voor waarop hij zich aan ketterij schuldig zou maken. Hus bestreed elk punt van die lijst, maar werd tot dood op de brandstapelveroordeeld, een vonnis dat op 6 juli 1415 werd voltrokken. De laatste woorden die Hus op de brandstapel zou hebben uitgesproken: Pravda vítězí (de waarheid overwint).De dood van Hus werd in Bohemen beschouwd als een grof schandaal. Er kwam een brede volksbeweging in opstand tegen de nieuwe koning

Het staat vast dat Luther een groot bewonderaar was van Hus. Niet alleen had Luther alle brieven en preken van Hus gelezen, hij had ze ook voorzien van kanttekeningen.

J.M. Weststrate

Komende week:
29
Basement-café jongens 15-/+
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkenraad (KKR)
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Belijdenisgroep
Kerkkamer
Aanvang: 20:15 uur.

Praatavond
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.