logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zingen op Zondag 12 december
Op zondag 12 december om 19.00 uur is er weer een Zingen-op-Zondag dienst georganiseerd. Het is de derde dienst in een serie van tien diensten met het thema: “Beloften om voluit te leven” In iedere dienst staat één van de tien geboden centraal. In deze dienst is dat 'ik respecteer mijn afkomst'. Voorganger is br. Henk van Dam uit Elburg en Richard en Reinolda Koot verzorgen de muzikale medwerking.

Lees verderKerkcodicil
Vrije Evangelische Gemeente in Heerde“Mijn kinderen weten wel wat mijn wensen zijn”, hoor je soms ouders geruststellend zeggen. Maar in de praktijk blijken lieve kinderen toch niet altijd de wensen goed te kennen of te respecteren. Ook al hebben de ouders dit gedeeld met de gemeente, hier kan de gemeente niks mee. Tenzij er een KERKCODICIl is ingevuld.

Lees verderDiensten archief
02 december
Avonddienst

Dankdienst in besloten kring voor het leven van br. F. Lans.

dienst online meevieren
28 november
Ochtenddienst

1e advent

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
28 november
Avonddienst

Gezins- Jeugddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 november
Ochtenddienst

Eeuwigheidszondag, herdenking overledenen.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 november
Avonddienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
14 november
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
14 november
Avonddienst

Zingen op Zondag. Met muzikale medewerking van Double Four uit Hattem.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 november
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 november
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L. (Missionair Op Locatie)?'

Viering Maaltijd van de Heer

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
03 november
Avonddienst

Dankdag voor gewas en arbeid

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

VANAF ZONDAG 14 NOVEMBER IS HET WEER NODIG OM AAN TE MELDEN VOOR DE DIENSTEN. OM DE 1,5 METER AFSTAND TE KUNNEN HOUDEN IS DE CAPACITEIT VAN HET KERKGEBOUW BEPERKT. AANMELDEN KAN VIA http://DIENST.VEGHEERDE.NL 

ALS ER BEHOEFTE IS AAN CONTACT IN DEZE TIJD KAN DAT VIA HET PASTORAAL MELDPUNT, SECRETARIS OF WIJKOUDERLING. OOK IS DIT MOGELIJK VIA HET CONTACTFORMULIER

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2021- Bij de maand december

Kijk naar de vogels: de Kwartel

‘…..Zeg tegen hen: ‘Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed…… Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw’. Exodus 16;12-13)

De Kwartel is een klein vogeltje, niet groter dan een Spreeuw, dat leeft in open landbouwgebieden. Een Kwartel krijg je maar zelden te zien. De vogel vliegt overdag bijna niet en kan zich goed verstoppen. Wel is in sommige jaren op mooie avonden tussen mei en augustus in hooilanden of op de heide de kwartelslag te horen. Een herhaald: ‘Kwik-me-Dit’.

De Kwartel is zeldzaam in Nederland. Per jaar kunnen de aantallen sterk verschillen. In de winter verblijven ze in Afrika. Tijdens de trek vormen ze soms grote groepen om samen de woestijnen over te steken. Bij tegenwind zijn de groepen soms zo uitgeput dat ze zich in de woestijn neer laten vallen om te rusten.

Misschien heeft het volk Israël dat verschijnsel wel meegemaakt. Ze waren al een tijd onderweg vanuit Egypte. Het eten raakte op en ze begonnen te klagen. En verlangden terug naar Egypte waar ze ondanks alle omstandigheden voldoende vlees en brood hadden. Hoe herkenbaar is het voor ons om niet vooruit te willen kijken naar het Beloofde land, maar dat we achterom blijven kijken naar wat we hadden.

De Heer hoort het geklaag. Hij kent de gedachten van zijn volk en laat zijn grootheid zien. Die avond  kwamen er grote zwermen Kwartels aangevlogen. De Heer gaf vlees. De volgende dag lag er dauw op de woestijn. Maar het was geen dauw. Het was Manna, brood dat de Heer te eten gaf. De mensen konden het verzamelen. Per persoon één Omer (ongeveer 4,5 liter). Iedereen kon precies genoeg verzamelen voor henzelf en wie bij hen woonde. Nooit teveel en nooit te weinig. Bewaren kon niet, behalve voor de sabbat.

Het volk kreeg elke dag manna. Of ze ook elke dag vlees kregen zegt de Bijbel niet. Pas in Numeri 31 lezen we weer dat er Kwartels kwamen die het volk verzamelde. Elke dag brood als basis, maar niet elke dag vlees.

En dan eeuwen later. In de kerstnacht in het broodhuis (Bethlehem):

‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd’ (Johannes 1; 14, NBG1951)

Opnieuw komt God naar de mensen toe. In het kleine kindje in de kribbe laat Hij opnieuw zijn grootheid zien. Het Woord wordt mens en woont onder ons. Wij mogen het Woord verzamelen als voedsel. Voor onszelf om gesterkt te worden. Zodat we blijven uitkijken naar het Beloofde land. Maar ook dit voedsel mogen we niet verzamelen om te bewaren. Juist niet! We moeten er van delen. Met de wereld om ons heen. En daarvoor verzamel je altijd precies genoeg!

Gezegende kerst!

Matthijs Bootsma

Dit was de laatste bijdrage in de serie ‘Kijk naar de vogels’. De bijdragen zullen gebundeld worden en dit boekje is digitaal beschikbaar onder 'downloads'

Komende week:
05
Bidden voor de toekomst
Achterkamer
Aanvang: 09:15 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Kerkenraad
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Kerkzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

zoekers-belijdenisgroep
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.